Garantie en klachtenservice

OpgeBird staat er voor in dat de producten aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid voldoen. De producten zijn niet geschikt voor ander dan normaal gebruik.
Ben je niet tevreden over het product dat je hebt ontvangen en voldoet het niet aan je verwachtingen?
Ik doe mijn uiterste best om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en wil graag dat jij als klant tevreden bent met OpgeBird. Mocht je toch niet tevreden zijn met de service of je aankoop, dan kun je contact opnemen met elize@opgebird.nl.
Consumenten kunnen te allen tijde onafhankelijk advies inwinnen bij het ODR platform en hier een klacht indienen: http://ec.europa.eu/odr.